Xây dựng liên kết thông qua liên kết bị hỏng

Đây là một kỹ thuật khác để nhận liên kết. Ý tưởng như sau:

  • Bạn sử dụng các công cụ phân tích backlink để tìm ra các liên kết ngoài được tìm thấy trên các trang web khác bị hỏng tức là chúng trỏ đến trang không tồn tại (trang 404). Điều này là bình thường xảy ra vì rất nhiều trang web có thể đã xóa hoặc do quản trị viên web nhập sai liên kết, v.v.
  • Bạn gửi email cho chủ sở hữu trang web và cho họ biết rằng họ đã phá vỡ các liên kết trên trang web của họ và đề xuất các cách để khắc phục các liên kết đó, tốt nhất là bằng cách liên kết đến trang web của bạn thay thế.
  • Vì vậy, bạn giúp họ bằng cách cho họ biết một liên kết bị hỏng và đồng thời bạn cũng có một giải pháp làm sẵn cho họ. Hầu hết các quản trị viên web sẽ đánh giá cao đề xuất đó và vui vẻ liên kết với trang web của bạn.
  • Vấn đề lớn với phương pháp này là bạn cần dành nhiều thời gian để tìm các liên kết bị hỏng có liên quan đến nội dung của bạn và điều này không dễ thực hiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?