Blogger / Người ảnh hưởng

Bên cạnh phương tiện mạng xã hội, một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng trong các chiến dịch xây dựng liên kết của mình là tiếp cận email.

Ý tưởng cũng giống như trên nhưng thay vì sử dụng mạng xã hội, bạn sử dụng email để kết nối với các blogger khác và người ảnh hưởng của ngành để giới thiệu công việc và trang web của bạn.

Quá trình diễn ra như sau:

  • Tạo một đoạn nội dung tốt chi tiết, sâu sắc và các quản trị viên web khác sẽ không gặp vấn đề gì khi liên kết với nó.
  • Tạo danh sách các trang web / blog bao gồm các chủ đề tương tự
  • Tìm chi tiết liên lạc của các blogger
  • Tạo email tùy chỉnh và liên hệ với họ để cho họ biết về công việc của bạn và cung cấp cho họ lý do là tại sao họ nên xem xét liên kết đến nội dung của bạn.

Nghe có vẻ đơn giản về lý thuyết nhưng để cho quy trình trên hoạt động, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng nội dung của bạn mang lại giá trị cho người đọc và đáng được liên kết và thứ hai bạn viết email được cá nhân hóa chứ không phải email chung chung yêu cầu liên kết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?