Đăng bài khách

Bài đăng khách là quá trình mà bạn xuất bản một bài viết trên một trang web khác với tư cách là một người khách viết chia sẻ. Trong phần nội dung của bài viết hoặc tiểu sử tác giả, bạn bao gồm một liên kết trỏ đến trang web của bạn.

Quá trình diễn ra như sau:

  • Bạn tìm thấy các trang web liên quan đến ngành của bạn mà chấp nhận đóng góp bài dưới vai trò là khách viết.
  • Bạn gửi cho họ một email với đề xuất của bạn (bài viết để viết, tại sao họ phải chấp nhận một bài đăng từ bạn, v.v.)
  • Trong bài viết, bạn thêm một liên kết trỏ đến trang web của bạn.

Đăng bài khách cho các liên kết là một cách tuyệt vời để cải thiện hồ sơ liên kết của bạn miễn là bạn xuất bản bài viết của bạn trên các trang web chất lượng cao và các liên kết là dofollow.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?