Nghiên cứu Backlink cạnh tranh

Khi bạn bắt đầu xây dựng liên kết, bạn sẽ sớm nhận ra rằng quá khó để tìm các trang web sẵn sàng liên kết.

Một cách để tăng cơ hội của bạn là theo dõi các trang web mà bạn biết rằng họ đã liên kết với các trang web khác.

Nói cách khác, nếu một trang web đã liên kết với một trong các đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn có nhiều cơ hội nhận được liên kết từ họ hơn, miễn là bạn có điều gì đó tốt để cung cấp cho họ và bạn tiếp cận họ một cách chính xác.

  • Bước đầu tiên là phân tích đối thủ cạnh tranh chính của bạn (sử dụng các công cụ phân tích liên kết) và tìm trang web nào đang liên kết đến chúng.
  • Sau đó, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chủ sở hữu và gửi cho họ email được cá nhân hóa với đề xuất của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?