Linking Root Domains

Điều này đề cập đến số lượng liên kết được liên kết trở lại trang web của bạn từ cùng một tên miền. Ngay cả khi trang web của bạn được nhắc đến nhiều lần trên một miền nhất định, thì công cụ tìm kiếm sẽ chỉ tính một tập hợp giới hạn của chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

 • Link Juice

  Thuật ngữ này được sử dụng để tham khả...
 • No-follow Link

  Các liên kết này không cho bất kỳ link juice với trang w...
 • Do-follow Link

  Tất cả các liên kết theo mặc định là do-follow ngh...
 • Anchor text

  Đây là văn bản được gạch chân màu xanh c&#...
 • Internal Links

  Liên kết đi từ trang này sang trang khác trong cùng một t...