Link Juice

Thuật ngữ này được sử dụng để tham khảo giá trị của một liên kết đến một trang web hoặc trang nhất định. Khi một trang web hoặc bài đăng liên kết tới trang web của bạn, nó sẽ chuyển ‘link juice’ giúp bạn xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm. Ví dụ: nếu trang A liên kết đến HorseDigital, nó sẽ chuyển link juice thành HorseDigital giúp nó xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm. Chất lượng của liên kết càng cao, chất lượng của link juice càng cao.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?