Anchor text

Đây là văn bản được gạch chân màu xanh có thể nhấp vào trong một siêu liên kết. Các tính năng này hoạt động tốt khi bạn đang cố xếp hạng trong từ khoá nhất định. Thay vì liên kết “Nhấp vào đây”, nó phải được thay thế bằng tên của trang mà nó dẫn tới hoặc các từ khoá nó đại diện (ví dụ: “xu hướng SEO“). Thực hiện một nghiên cứu từ khoá nhỏ để tìm các từ khóa phổ biến để mô tả trang được liên kết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?