Tỷ lệ thoát và SEO

Tỷ lệ thoát cao không liên quan trực tiếp đến hiệu suất SEO của trang web vì:

  • Nó không phải là luôn luôn xấu. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây tỷ lệ phần trăm số trang không truy cập phụ thuộc vào loại trang web vì vậy nó không phải là số liệu có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang web.
  • Google không biết tỷ lệ thoát của trang web của bạn. Google chính thức cho biết họ không sử dụng bất kỳ dữ liệu Google Analytics nào trong các thuật toán xếp hạng của họ để họ không biết tỷ lệ thoát của một trang web.

Những gì họ biết và một số người cho rằng tỷ lệ thoát là xấu cho SEO là khi ai đó nhấp vào một liên kết từ kết quả tìm kiếm của họ đi đến một trang web và sau đó trở lại một lần nữa về trang kết quả tìm kiếm. Đây là một dấu hiệu cho thấy người dùng đã không tìm thấy chính xác những gì họ đang tìm kiếm và đây là điều mà Google không thích, sự hài lòng của người dùng là rất quan trọng đối với họ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?