SEO On-Page

Giai đoạn thứ hai là SEO On-Page. SEO Onpage phải làm chủ yếu với nội dung và các yếu tố khác được tìm thấy trên một trang.

Không giống như kỹ thuật SEO và SEO Offpage, trọng tâm chính của SEO Onpage là cung cấp cho trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đủ tín hiệu để họ có thể hiểu ý nghĩa và ngữ cảnh của nội dung của bạn.

Điều cần ghi nhớ là các công cụ tìm kiếm không đọc một trang như một con người mà nó cần tìm kiếm các tín hiệu để hiểu ra trang đó nói về điều gì.

Ở giai đoạn này, bạn sẽ xử lý cấu trúc trang web, từ khóa SEO, tối ưu hóa tiêu đề, thẻ H, liên kết nội bộ, SEO hình ảnh, đánh dấu dữ liệu có cấu trúc và các kỹ thuật khác có thể gửi tín hiệu đúng đến công cụ tìm kiếm.

Nếu tuân thủ đúng, SEO Onpage cũng sẽ cải thiện khả năng sử dụng và độ tin cậy của trang web hoặc blog.

Lưu ý rằng tối ưu hóa nội dung là một phần của SEO Onpage và đôi khi điều này được gọi là nội dung chuẩn SEO.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?