Tối ưu tỷ lệ thoát là gì?

Không có con số tỷ lệ thoát cụ thể nào là tối ưu vì nó phụ thuộc vào loại trang web và loại truy cập mà nó nhận được nhưng theo một con số chung lấy tương ứng thì có một số thống kê (mà tôi không thể xác nhận nguồn gốc của chúng) cho thấy tỷ lệ thoát theo sau:

  • Blogs – từ 70% đến 90%
  • Trang web thương mại điện tử – từ 20% – 40%
  • Trang đích (Landing page) – 75% – 90%
  • Cổng thông tin, báo chí – 10% – 30%

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?