Liên kết follow và nofollow

Tất cả các liên kết theo mặc định là liên kết ‘follow’. Điều này có nghĩa là khi trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm tìm thấy một liên kết trỏ đến một tên miền khác, họ sẽ theo dõi nó và tính nó như là một phiếu tin cậy đi từ miền này sang miền khác.

Điều này tạo ra sự cố cho quảng cáo chứa liên kết, nhận xét và các loại liên kết khác chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin hoặc liên kết trỏ đến nội dung không đáng tin cậy.

Khi bạn thêm một nền tảng quảng cáo trên trang web của mình, như adsense, bạn không muốn các liên kết trong quảng cáo chuyển pagerank từ trang web của bạn đến nhà quảng cáo. Tương tự cho các liên kết xuất hiện trong phần bình luận.

Để giải quyết vấn đề này, các công cụ tìm kiếm đã đồng ý sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết.

Đây chỉ là một thuộc tính mà bạn có thể thêm vào các liên kết để hướng dẫn trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm không follow liên kết cụ thể.

Lấy lại ví dụ ở trên về mã HTML để bạn thấy lại 1 lần nữa:

<a href="http://www.website.com" rel="nofollow">Văn bản</a>

Việc giới thiệu thuộc tính nofollow giải quyết được vấn đề với quảng cáo, nhận xét và các liên kết khác mà quản trị viên web muốn thêm vào trang web của họ mà không phải chuyển giá trị cho các trang web khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?