Hình phạt của Google

Một hành động khác mà Google đã thực hiện để duy trì chất lượng kết quả tìm kiếm của họ là áp đặt các hình phạt trên trang web cố gắng điều chỉnh thuật toán bằng cách mua liên kết, tham gia trao đổi liên kết hoặc tràn ngập web với nội dung chất lượng thấp (thường là trong thư mục bài viết) vì lợi ích của việc liên kết trỏ đến trang web của họ.

Google đã không chỉ trừng phạt các trang web nhận được các liên kết mà còn các trang web có các liên kết được đặt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?