Affiliate Marketing: Affiliate Link là gì?

Affiliate Link - Liên kết Nguồn Giới thiệu có nghĩa là gì?

Liên kết (Link) là một URL cụ thể chứa ID hoặc tên người dùng của đơn vị liên kết. Trong các chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing Program), nhà quảng cáo sử dụng các liên kết liên kết để ghi lại lưu lượng truy cập được gửi đến trang web của nhà quảng cáo. Hành động này là một phần của chương trình liên kết. Các thỏa thuận liên kết thường nêu rõ rằng đơn vị liên kết chịu trách nhiệm sắp xếp liên kết đơn vị của riêng mình và đảm bảo rằng nó kết nối với trang web của nhà quảng cáo.

Tiếp thị liên kết liên quan đến một công ty tuyển dụng các chi nhánh để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trực tuyến. Khi các chi nhánh đăng ký tại trang web của nhà cung cấp, họ sẽ được cung cấp một liên kết cụ thể đến trang web đó. Khi khách truy cập vào trang web của đơn vị liên kết nhấp vào quảng cáo và truy cập trang web của nhà quảng cáo, đơn vị liên kết có thể nhận được hoa hồng nếu nhấp chuột đó dẫn đến bán hàng. Lợi thế của liên kết liên kết là chúng theo dõi doanh số bán hàng và cung cấp cơ hội cho những người quan tâm (liên kết) trong việc bán sản phẩm của bên khác.

Đôi khi các chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý các liên kết của riêng họ.

✍️ Xem bài viết chi tiết về các Khái niệm, câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực tiếp thị liên kết tại đây: https://chantroituonglai.com/cfc1nh

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?